Cultuureducatie kleurt je leven


Sopogo besteedt vanaf schooljaar 2016-2017 extra veel aandacht aan cultuureducatie. Dat is mogelijk door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen.

Daarnaast vinden we dat elk kind zich breed moet kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Om dit te realiseren is er een raamwerk opgezet, gebaseerd op kerndoelen en doorgaande leerlijnen. 

Het raamwerk bestaat uit de onderdelen: cultureel erfgoedbeeldendmuziekdansdramamedia en literatuur.

Met de toegekende subsidie kunnen wij dit raamwerk verder inhoud geven.

De belangrijkste punten uit het plan zijn:

Kortom SOPOGO investeert de komende 2 jaar samen met, liefst regionale, vakdocenten en culturele partners veel in cultuureducatie.

Mirian Zimmerman, zelf leerkracht en beeldend kunstenaar,  is onze boven schoolse cultuurcoördinator.

Na 2 jaar stopt het natuurlijk niet. Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen zich dan verder gaan ontwikkelen in talentenklassen.