Aanmelden van uw kind(eren)


Als uw kind vier jaar wordt,  is het tijd om de basisschool te bezoeken. Ruim voor de 4e verjaardag kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met de directeur van de betreffende school. Tijdens de afspraak wordt de belangrijkste  informatie aan u gegeven en zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoord worden. Bij het gesprek hoort vanzelfsprekend ook een rondleiding door de school.