Leerplicht


Het Bureau Leerplicht van de gemeente Goeree-Overflakkee is gevestigd in het gebouw De Dillenburg, Centrum voor Jeugd en Gezin te Middelharnis.

Adres:
Juliana van Stolberglaan 19
3241 GL  Middelharnis
Telefoon: 140187
E-mail: leerplicht@goeree-overflakkee.nl

Meer informatie kunt u vinden hier vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee. Op deze website wordt duidelijk uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor extra verlof. Met name voor vakantie onder schooltijd zijn de regels flink aangescherpt en bestaat er bijna geen kans meer.

Alle schoolbesturen op Goeree-Overflakkee hebben aangegeven zich hieraan te houden. SOPOGO houdt zich in elk geval aan deze regels. Wellicht ten overvloede merken we op dat de boetes hoog op kunnen lopen wanneer ongeoorloofd schoolverzuim aan de orde is.

Meer informatie hierover op bovengenoemde site en de schoolgids.